Η ΕΚΤ δέχεται και πάλι τα ελληνικά ομόλογα: Επανήλθε το waiver - Ενεση ρευστότητας στη χώρα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

του Γιάννη Πετρίδη
Την επαναφορά του waiver για τα ελληνικά ομόλογα έκανε δεκτή την Τετάρτη η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία θα γίνονται αποδεκτά ως ενέχυρο προκειμένου οι ελληνικές τράπεζες να μπορούν, εκ νέου, να συμμετάσχουν στις δημοπρασίες χαμηλότοκων δανείων που πραγματοποιεί η τράπεζα.


Δηλαδή άνοιξε το δρόμο του δανεισμού που είχε κλείσει τον Φεβρουάριο του 2015, με την έλεσυη του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία,
Το waiver τίθεται σε εφαρμογή από τις 29 Ιουνίου, ενώ στην ανακοίνωση της ΕΚΤ τονίζεται ότι«το ενδεχόμενο αγοράς ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο του QE θα εξετασθεί σε επόμενη φάση».
Πρόκειται για πολύ σημαντική εξέλιξη που υπόσχεται να επαναφέρει στην "κανονικότητα", από άποψης ρευστότητας τη χώρα. Σημαντικό είναι ότι γίνεται αναφορά και στο ενδεχόμενο συμμετοχής της Ελλάδας στο πρόγραμμα ρευστότητας της ΕΚΤ.
Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΚΤ:
"Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ επαναφέρει την παρέκκλιση από τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης για τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία, υπό την επιφύλαξη ειδικών περικοπών αποτίμησης.
Η παρέκκλιση θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία διακανονισμού της επόμενης πράξης κύριας αναχρηματοδότησης (29 Ιουνίου 2016).
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για την υλοποίηση του υφιστάμενου προγράμματος του ΕΜΣ και αναμένει συνεχή συμμόρφωση με τους όρους του προγράμματος αυτού.
Το ενδεχόμενο αγοράς ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος PSPP θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε σήμερα να επαναφέρει την παρέκκλιση (waiver) που επηρεάζει την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων τα οποία εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία.
Με την απόφαση αυτή αναστέλλεται η εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων πιστοληπτικής διαβάθμισης ως κριτηρίου καταλληλότητας για τη χρήση αυτών των μέσων ως εξασφαλίσεων. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν και όλα τα υπόλοιπα κριτήρια καταλληλότητας, μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.
Η παρέκκλιση τίθεται σε ισχύ με σχετική νομική πράξη την ημερομηνία διακανονισμού της επόμενης πράξης κύριας αναχρηματοδότησης, στις 29 Ιουνίου 2016 και θα διατηρηθεί μέχρι νεωτέρας. Η παρέκκλιση ισχύει για όλα τα υφιστάμενα και νέα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία. Στη νομική πράξη θα διευκρινίζονται επίσης οι περικοπές αποτίμησης (haircuts) που θα εφαρμόζονται στα εν λόγω χρεόγραφα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη ότι το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) ενέκρινε την εκταμίευση του πρώτου ποσού της δεύτερης δόσης στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος του ΕΜΣ για την Ελλάδα, μετά τη θετική αξιολόγηση, στην οποία κατέληξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, συγκεκριμένης δέσμης μέτρων πολιτικής που είχε ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει επίσης τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για την υλοποίηση του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής του ΕΜΣ και συνεπώς αναμένει συνεχή συμμόρφωση με τους όρους του προγράμματος αυτού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει σε μεταγενέστερο στάδιο το ενδεχόμενο αγοράς ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme - PSPP), λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που θα σημειωθεί ως προς την ανάλυση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, καθώς και άλλους παράγοντες σχετικούς με τη διαχείριση κινδύνων".
Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, που αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για την αποκατάσταση των συνθηκών ρευστότητας, ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι μιλώντας χθες στην Ευρωβουλή υπογράμμισε ότι, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να «τεσταριστεί» η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.
Σημείωσε ακόμα ότι οι συνθήκες στη χώρα μας βελτιώθηκαν σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο απαιτείται η συνεπής υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.
Με την απόφαση της ΕΚΤ ρευστότητα ύψους 10 δισ. ευρώ, που σήμερα παρέχεται μέσω του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας ELA, θα αναχρηματοδοτηθεί από την κανονική ρευστότητα του ευρωσυστήματος.
Ετσι το όριο του ELA που σήμερα διαμορφώνεται σε 68,1 εκατ. ευρώ θα περιοριστεί στα 58,1 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ο ELA παρέχεται με επιτόκιο 1,55% έναντι 0,05% της κανονικής ρευστότητας και με την επαναφορά του waiver το ετήσιο όφελος για τις εγχώριες τράπεζες θα ανέλθει σε περίπου 150 εκατ. ευρώ.
Στελέχη τραπεζών επισημαίνουν ότι η επαναφορά του waiver αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη σταθεροποίηση των τραπεζών, ειδικά από ψυχολογικής πλευράς, υπογραμμίζοντας ότι απομένουν ακόμα δύο αποφασιστικά βήματα για την ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας: η μείωση του haircut και η συμμετοχή της χώρας μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Σε ό,τι αφορά το haircut, το «κούρεμα» που επιβάλλεται τώρα στις εγγυήσεις που παρέχουν οι εγχώριες τράπεζες διαμορφώνεται περίπου στο 40% με 45%. Δηλαδή για κάθε 60 εκατ. που λαμβάνουν ως ρευστότητα, παρέχουν εγγυήσεις ονομαστικής αξίας 100 εκατ. ευρώ.
Η ΕΚΤ εξετάζει να επαναφέρει το haircut στο 20% με 25%, όσο δηλαδή ήταν στις αρχές του 2015, πριν από την περίφημη «διαπραγμάτευση». Σύμφωνα με αναλυτές, η περικοπή του haircut είναι πιθανό να συμβεί σύντομα, ακόμα και μέχρι το τέλος Ιουλίου, καθώς η ολοκλήρωση της αξιολόγησης μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο της χώρας, κάτι που ήδη έχει αποτιμηθεί στις τιμές των ομολόγων του Δημοσίου. 
 πηγη

Γνωρίστε τις επιχειρήσεις της περιοχή σας.......  κάντε έξυπνες αγορές
Με ένα κλίκ στις κάρτες τους 


ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΣτηρίξτε την προσπάθεια μας με ένα LIKE! ΣΤΟ ε την προσπάθεια μας με ένα LIKE! ΣΤΟ 

ΠΗΓΗ
 ΠΗΓΗ
Η Γελοιογραφία της Ημέρας από τον KyrShare on Google Plus

About Meletis Manolakellis

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.