Ἐπίκειται στρατιωτικὸ πραξικόπημα στὴν Τουρκία
Μόσχα καὶ Οὐάσιγκτον συμφώνησαν να «ξηλώσουν» τὸν λίαν ἐπικίνδυνο καί ἀνεξέλεγκτο σουλτάνο Ἐρντογάν
Σὲ ποιὸ βαθμὸ θὰ ἐμπλακεῖ ἡ Ἑλλάδα καὶ πῶς ἐπιβεβαιώνονται οἱ προφητικὲς ρήσεις τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκη καὶ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.Συγκλονιστικὲς καὶ ραγδαῖες γεωπολιτικὲς ἐξελίξεις θὰ ἀλλάξουν ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα τὸν χάρτη στὴν περιοχὴ τῆς εὐρύτερης γειτονιᾶς μας. Ὁριστικοποιήθηκε ἡ δημιουργία ἀνεξάρτητου Κουρδικοῦ κράτους, τὸ ὁποῖο θὰ περιλαμβάνει καὶ ἐδάφη τῆς νοτιοανατολικῆς Τουρκίας.
Ἡ δημιουργία ἀνεξάρτητου κουρδικοῦ κράτους καὶ ἡ διάλυση τῆς Τουρκίας μέσα στὸ τρέχον ἔτος ἀποτέλεσαν, σύμφωνα μὲ ἀποκλειστικὲς πληροφορίες τοῦ Στύλου Ὀρθοδοξίας, τὸ ἀποτέλεσμα τῶν πολύμηνων μυστικῶν διαπραγματεύσεων μεταξὺ Οὐάσιγκτον καὶ Μόσχας καί κυρίως μεταξύ Ομπάμα και Πούτιν. Ἡ συμφωνία ΗΠΑ καί Ρωσίας ὁριστικοποιήθηκε μέσα στὸ Μάρτιο σὲ δύο καθοριστικὲς συναντήσεις ποὺ εἶχαν ὁ ἀρχηγὸς τῆς CIA, John Brennan, στὶς ἀρχὲς Μαρτίου ἀλλὰ καὶ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν John Κέρι στὶς 23 Μαρτίου μὲ τὸν Ρῶσο Πρόεδρο καὶ τοὺς λοιποὺς ἁρμόδιους ἀξιωματούχους τῆς Ρωσίας στὴ Μόσχα.
Ἀντικείμενο τῶν συνομιλιῶν ἦταν, ὅπως ἀναφέρουν καλὰ ἐνημερωμένες πηγές, τὸ Συριακὸ καὶ τὸ Κουρδικὸ πρόβλημα. Οἱ δύο ὑπερδυνάμεις τελικὰ φαίνεται νὰ συμφώνησαν ὁριστικά στὸ θέμα τῆς διαμόρφωσης τῶν γεωπολιτικῶν συμφερόντων τους στήν περιοχή. Μὲ λίγα λόγια τὰ βρῆκαν κοινῶς στὴ μοιρασιὰ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Τί σημαίνει αὐτό; Αὐτὸ σημαίνει ὅτι στὸ ἄμεσο προσεχὲς διάστημα θὰ ὑπάρξουν πολλὲς καὶ συγκλονιστικὲς ἐξελίξεις, οἱ ὁποῖες δὲν ἀποκλείεται νὰ συμπεριλάβουν καὶ τὴν Ἑλλάδα. Κι αὐτὸ γιατί σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ σενάρια ποὺ συζητήθηκε ἐνεπλάκη ἐκτενῶς καὶ ἡ χώρα μας.
Συγκεκριμένα ὁ Ρῶσος πρόεδρος Βλαντιμὶρ Πούτιν ζήτησε ἐπιτακτικὰ ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ πλευρὰ νὰ «τελειώσουν» οἱ ΗΠΑ τὸ συντομότερο δυνατὸν -ἐδῶ καί τώρα- εἶναι ἡ φράση πού χρησιμοποίησε τὸν Τοῦρκο Πρόεδρο Ταγὶπ Ἐρντογάν, γιὰ νὰ μὴν κηρύξει τὸν πόλεμο στὴν Τουρκία, γεγονὸς ποὺ θὰ εἶχε τραγικὲς συνέπειες σ’ ὅλον τὸν πλανήτη, ἀφοῦ ἡ Τουρκία ἀποτελεῖ μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, δηλαδὴ τῆς Ἀτλαντικῆς συμμαχίας. Μόσχα καὶ Οὐάσιγκτον συμφώνησαν ὅτι ὁ «σουλτάνος» τῆς Ἄγκυρας εἶναι πλέον ἀνεξέλεγκτος καὶ ἀπρόβλεπτος καὶ ἡ παρουσία του συνιστᾶ ἀπειλὴ γιὰ τὴν εὐρύτερη περιοχή τῆς Μ. Ἀνατολῆς. Μάλιστα θεωρήθηκε ὅτι ὑποθάλπει καὶ στηρίζει τὴν τρομοκρατία στὴν περιοχὴ καὶ μὲ τὴν παράλογη πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ καθίσταται λίαν ἐπικίνδυνος… Τὰ τρομοκρατικὰ χτυπήματα σὲ Παρίσι τὸ 2015 καὶ στὶς Βρυξέλλες τὸν περασμένο Μάρτιο ἄλλωστε φαίνεται πὼς ἦταν σὲ γνώση τῆς Ἄγκυρας πολὺ πρὶν πραγματοποιηθοῦν, γεγονὸς ποὺ ἀποτέλεσε καὶ τὴ σταγόνα γιὰ νὰ ξεχειλίσει τὸ ποτήρι, ἔτσι ὥστε νὰ προβοῦν στήν ὁλοσχερή διαγραφή ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἡγεσία τοῦ «σουλτάνου» Ἐρντογάν!
Τί προβλέπει ἡ συμφωνία Μόσχας καὶ Οὐάσιγκτον
Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ καὶ προκειμένου νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ εἰρήνη στὴν ἐδῶ καὶ δεκαετίες φλεγόμενη περιοχὴ τῆς Μ. Ἀνατολῆς γιὰ νὰ περάσουν οἱ δύο ἀγωγοὶ, ποὺ θὰ μεταφέρουν ὁ πρῶτος ἀπὸ τὸ Ἰράν καὶ Ἰρὰκ μέσω Συρίας Τουρκίας καὶ Ἑλλάδας καὶ ὁ δεύτερος ἀπὸ τὸ Κατὰρ καὶ τὴ Σαουδικὴ Ἀραβία μέσω Ἰορδανίας, Συρίας, Τουρκίας φυσικὸ ἀέριο στὴν Εὐρώπη, ἡ Ρωσία ἀνέλαβε νὰ καθαρίσει ἀπὸ κάθε τρομοκρατικὸ ἰσλαμικὸ στοιχεῖο τὴ Συρία καὶ νὰ στηρίξει μὲ κάθε μέσο στρατιωτικὸ καὶ διπλωματικὸ τὴν ἀνακήρυξη κουρδικοῦ κράτους. Ὁ ἀγωγὸς ποὺ θὰ ξεκινᾶ ἀπὸ Ἰράν θὰ στηρίζεται καὶ ἐμμέσως θὰ ἐλέγχεται καὶ θὰ προστατεύεται ἀπὸ τὴν Μόσχα, ἐνῶ ὁ δεύτερος θὰ λειτουργεῖ στὸ πλαίσιο τῶν ἀραβικὸ-ἀμερικανικῶν συμφερόντων. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τους λοιπὸν ἔργο τῶν ΗΠΑ ἀποτελεῖ τὸ ἄμεσο, ὅπως ἀποφασίστηκε ξεκαθάρισμα τοῦ πολιτικοῦ τοπίου τῆς γείτονας χώρας ποὺ τὴν καθιστὰ ἐνοχλητικὴ στοὺς πάντες καί τά πάντα. Ἀρχικὰ καὶ σὲ πρώτη φάση ἀποφασίστηκε νὰ συμβάλουν στὴν ἀνατροπὴ τῆς ἰσλαμικῆς κυβέρνησης τοῦ Ἐρντογάν καὶ στὴν βαρύγδουπη πτώση τοῦ ἰδίου μὲ τὴν προετοιμασία καὶ ἐνίσχυση στρατιωτικοῦ πραξικοπήματος. Ἐν συνέχεια μὲ τὴ βοήθεια τῆς τουρκικῆς ἀντιπολίτευσης, στὴ δεύτερη φάση τοῦ ξηλώματος, θὰ προκαλέσουν εὐρεία ἐσωτερικὴ ἀναταραχὴ (Ἀλεβῆδες, Κούρδους κ.ἄ.) -ἤδη ἐκκολάπτεται-, ὥστε νὰ ἀποδεχθεῖ ἡ Ἄγκυρα τελεσίδικα καὶ ἀμετάκλητα τὴν ἵδρυση Κουρδικοῦ Κράτους καὶ νὰ παραχωρήσει τὰ ἐδάφη ποὺ θὰ τοῦ ἀναλογοῦν στὴ νοτιοανατολικὴ χώρα. Τὸ σχέδιο αὐτὸ περιλαμβάνει ἀρκετὲς πτυχὲς ποὺ θὰ ἐξαρτηθοῦν ἀπὸ τὸ μέγεθος τῶν ἀντιδράσεων τῶν ἰσλαμιστῶν τοῦ Ἐρντογάν, οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι ἀκόμα ὥριμα οἱ συνθῆκες ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ παρουσιάσουμε. Ἡ Μόσχα ἐπιτακτικὰ ἔχει ζητήσει ὁ Ἐρντογάν καὶ κάποιοι ἄλλοι ἀξιωματοῦχοι τῆς κυβέρνησης κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ προέδρου τῆς Σερβίας Μιλόσεβιτς νὰ ὁδηγηθοῦν στὸ δικαστήριο τῆς Χάγης γιὰ νὰ δικαστοῦν ὡς κοινοὶ ἐγκληματίες πολέμου. Κάτι ποὺ ἀποδέχθηκε ἡ Οὐάσιγκτον!
Τὸ μόνο ποὺ μποροῦμε ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ ἀνακοινώσουμε, σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα ἀποκλειστικά μᾶς ἀποκάλυψε ἡ πολλὴ καλὰ ἐνημερωμένη πηγὴ μας, εἶναι ὅτι ἡ Ρωσία ἐὰν χρειαστεῖ θὰ στηρίξει καὶ στρατιωτικὰ τὴν ὅλη ἐπιχείρηση ἀπομάκρυνσης καὶ ἀνατροπῆς τοῦ Ἐρντογάν, χωρὶς φυσικὰ νὰ ἐμπλακεῖ τὸ ΝΑΤΟ. Κι αὐτὸ γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ θὰ χρειαστεῖ ἡ συμβολὴ ἢ ἐμπλοκὴ τῆς Ἑλλάδας! Ἡ κατάληψη λ.χ. τριῶν ἑλληνικῶν νησιῶν ἀπὸ ξαφνικὴ ἀπρόσμενη στρατιωτικὴ ἐπιχείρηση τῆς Ἄγκυρας γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὰ … παράνομα καὶ ἰδιοτελῆ δικαιώματά της στὴν ἐκμετάλλευση τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου στὸ Αἰγαῖο καὶ συνάμα νὰ ἀνατρέψει τὸ διεθνὲς δίκαιο πιθανὸν νὰ συμβάλει, ἔστω καὶ προσωρινὰ, στὴν βίαια ἔξοδό της ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ. Αὐτὸ ἀναπόφευκτα θὰ εἶναι καὶ τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὴ Μόσχα νὰ κηρύξει τὸν πόλεμο στὴ γείτονα χώρα. Ταυτόχρονα θὰ βοηθήσει πλεῖστα νὰ γενικευθεῖ ἡ ἐκστρατεία μέσω τῶν διεθνῶν Μαζικῶν Μέσων Ἐνημέρωσης κατὰ τοῦ Τούρκου προέδρου, ὥστε νὰ φανεῖ καὶ νὰ ἀποδειχθεῖ τὸ ἐγκληματικὸ πραγματικὸ πρόσωπό του, ποὺ ἤδη φέρει κάτω ἀπό τό χαμογελαστό προσωπεῖο του…
Ὅπως κι νὰ ἔχει πάντως ἡ συμφωνία τῶν δύο ὑπερδυνάμεων ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσει πλήρως τὰ προφητικὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκη καὶ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτη. Τί εἶχε πεῖ ἐπακριβῶς ὁ Ἅγιος Παΐσιος τὰ ἀναφέρει ἀναλυτικὰ στὰ καταπληκτικὰ βιβλία τοῦ «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν» (Α καὶ Β Τόμ.) ὁ κ. Νικόλαος Ζουρναντζόγλου.
Στήν πράξη ἡ συμφωνία
Τὸ γενικότερο διεθνὲς πλέον συστηματικὸ καὶ μεθοδευμένο «ἄδειασμα» τοῦ «σουλτάνου» ἔχει ξεκινήσει μὲ πύρινα ἄρθρα σὲ ἀμερικανικὲς καὶ εὐρωπαϊκὲς ἐφημερίδες, οἱ ὁποῖες ξεκάθαρα πλέον μὲ ἀδιαμφισβήτητα καὶ ἀτράνταχτα στοιχεῖα παρουσιάζουν τὶς δικτατορικές του ἀντιλήψεις καὶ συμπεριφορές. Τὴν ἴδια στιγμὴ διεθνοῦς φήμης ἀρθρογράφοι ἀναδεικνύουν τὴ δυσαρέσκεια Τούρκων στρατιωτικῶν καὶ ἐπιχειρηματιῶν, ποὺ κατηγοροῦν ἀνοικτὰ ὅτι ἡ ἀλλοπρόσαλλη πολιτικὴ Ἐρντογάν ὁδηγεῖ τὴν χώρα στὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀπομόνωση, μέ ὅτι συνεπάγεται αὐτό κυρίως γιά τήν οἰκονομία. Κι γι’ αὐτὸ ἀναφέρονται σὲ ἐπικείμενη ἀντίδραση καὶ ἀνατροπὴ του μέσω στρατιωτικοῦ πραξικοπήματος. Παράλληλα τὸ Ἰσραήλ, ἡ Γερμανία ἀκόμη καὶ οἱ Βρυξέλλες ἀκολουθοῦν ξαφνικὰ μία πιὸ ἐπιθετική, προσεκτικὴ ὡστόσο, πολιτικὴ διατηρώντας γιὰ πρώτη φορὰ σαφεῖς ἀποστάσεις ἀπὸ τὴν τουρκικὴ πολιτικὴ ἡγεσία. Δὲν εἶναι τυχαῖο γιὰ παράδειγμα τὸ πρόσφατο βίντεο τῆς γερμανικῆς τηλεόρασης ποὺ ἀποσκοποῦσε στὴ γελοιοποίηση τοῦ Τούρκου «σουλτάνου» προκαλώντας τὴν ἔντονη διαμαρτυρία τοῦ ἰδίου πρός τὴν Καγκελάριο Μέρκελ καὶ τὸν Γερμανὸ πρέσβη στὴν Ἄγκυρα. Οὔτε τυχαῖες θεωροῦνται οἱ ἀποφάσεις τῆς Οὐάσιγκτον, τοῦ Τὲλ-Ἀβὶβ καὶ τοῦ Βερολίνου ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἄμεση ἀπομάκρυνση τῶν πολιτῶν καὶ διπλωματῶν τους μετὰ τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν ποὺ ζοῦν στὴν νοτιοανατολικὴ Τουρκία ἀλλὰ καὶ στὴ Σμύρνη (;)! Οὔτε τυχαῖο κρίνεται ἡ πίεση πού ἄσκησε ἡ Οὐάσιγκτον στόν Ἐρντογάν νά ἀποδεχθεῖ τήν ἴδρυση Κουρδικοῦ κράτους.
Καὶ ἐπιπλέον οὔτε τυχαῖο εἶναι ὅτι ἐλαττώθηκαν τὰ δημοσιεύματα κατὰ τῆς Ρωσίας γιὰ τὴν πολεμικὴ τακτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ στὴ Συρία, ὅπου φαίνεται πολὺ σύντομα νὰ ξεκαθαρίζει τὸ τοπίο μὲ τοὺς τρομοκράτες ἰσλαμιστὲς τοῦ ISIS. Ἤδη ἡ πρωτεύουσα τοῦ Ἰσλαμικοῦ κράτους πολιορκεῖται ἀπὸ ἰσχυρὲς κουρδικὲς δυνάμεις, ποὺ ἔχουν τὴν ὑποστήριξη ἀπὸ ἀέρος τῶν ρωσικῶν δυνάμεων. Παράλληλα δὲν εἶναι τυχαῖα τὰ ἀνοίγματα τοῦ Σύρου προέδρου Ἄσαντ πρὸς τὴν λεγόμενη συριακὴ ἀντιπολίτευση, ἡ ὁποία παρουσιάζεται πλέον πιὸ διαλεκτική. Οὔτε τυχαῖο δύναται νὰ ἐκληφθεῖ τὸ γεγονός ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον ἀναίρεσε τὴ στάση της ἔναντι τῆς Τεχεράνης, μὲ τὴν κατάργηση τοῦ ἐμπάργκο… Ὅλα αὐτὰ ἐντάσσονται στὸ πλαίσιο τῆς πολύμηνης διαπραγμάτευσης, ἡ ὁποία θὰ ἔχει καὶ συνέχεια.
Συντάκτης: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΥΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
Γνωρίστε τις επιχειρήσεις της περιοχή σας.......  κάντε έξυπνες αγορές
Με ένα κλίκ στις κάρτες τους 


ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΣτηρίξτε την προσπάθεια μας με ένα LIKE! ΣΤΟ ε την προσπάθεια μας με ένα LIKE! ΣΤΟ 

ΠΗΓΗ


Η Γελοιογραφία της Ημέρας από τον Kyr