Σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές, περίπου 2.000 στρατιώτες επιστρατεύονται στα ορεινά σύνορα της χώρας για να διακόψουν την ροή των προσφύγων αν αυτή ξεπεράσει τα καθορισμένα όρια.
Σύμφωνα με τον Norman Gobbi, διευθυντή ασφαλείας της περιφέρειας Ticino, η σουηδική κυβέρνηση αναμένει ραγδαία αύξηση στις προσφυγικές ροές αυτό το καλοκαίρι.


«Αν η Αυστρία κλείσει το πέρασμα Brenner, αυτόματα η Ελβετία καθίσταται η μοναδική πύλη εισόδου προς την Βόρεια Ευρώπη. Θα πρέπει επομένως να προετοιμαστούμε γι’ αυτό το ενδεχόμενο», δήλωσε ο Gobbi.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Αυστρία έγινε δέκτης αρνητικών κριτικών όσον αφορά την κατασκευή φράχτη μήκους 250 μέτρων στα σύνορά της με την Ιταλία, στο πέρασμα Brenner.
Για την αύξηση της ασφάλειας, ο ελβετικός στρατός θα αναπτύξει περίπου 2000 στρατιώτες στα περάσματα των συνόρων, για μία περίοδο τριών το πολύ εβδομάδων.
Αν παραστεί η ανάγκη παράτασης της παραμονής τους εκεί, θα χρειαστεί απόφαση από το Κοινοβούλιο.
Η κινητοποίηση του στρατού αποτελεί το χειρότερο δυνατό σενάριο, το οποίο προϋποθέτει την άφιξη πάνω από 30.000 προσφύγων σε ένα διάστημα λίγων ημερών.
Το καλύτερο σενάριο περιλαμβάνει άφιξη μέχρι 10.000 προσφύγων, σε διάστημα όχι λιγότερο των 30 ημερών.
Η απόφαση αυτή έχει τις ρίζες της στο 1999, όταν πάνω από 9.000 πρόσφυγες έφθασαν στην Ελβετία σε διάστημα ενός μήνα.
Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Μετανάστευσης της Ελβετίας ανακοίνωσε ότι στο χειρότερο δυνατό σενάριο θα μπορούσε να αυξήσει την χωρητικότητα των δομών φιλοξενίας από 4600 σε 9000 άτομα, μέσω χρήσης δημοτικών και στρατιωτικών κτιρίων.
Η Ελβετία περιμένει «πόλεμο» με λαθρομετανάστες και πρόσφυγες και κινητοποιεί τον Στρατό της ενώ η Ελλάδα ακολουθεί πολιτική ανοιχτών συνόρων αυτοκτονώντας. Η Ελβετία παράδειγμα σοβαρής χώρας προετοιμάζεται για το χειρότερο δυνατό σενάριο…άφιξη 30.000 προσφύγων.
Γίνεται κατανοητό αν 30.000 πρόσφυγες φτάσουν Ελβετία πόσοι θα έρθουν Ελλάδα…